Детски обувки на едро Политика за поверителност
weestep
0
Любими
Комплекти: 0
Обща: 0.00 €
Флаг

Изберете език

Детски обувки на едро
Детски обувки на едро

Политика за поверителност

Политика относно обработката на лични данни:

 

1. Общи положения

Тази политика за обработка на лични данни е изготвена в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС GDPR и определя процедурата за обработка на лични данни и мерките за гарантиране на сигурността на личните данни, предприети от Дружеството Weestep Sp. z o.o. (наричано по-долу — Оператор), със седалище на адрес: Полша. ул. Karczunkowska 42, 02-871 Варшава.

1.1. Операторът поставя като своя най-важна цел и условие за осъществяване на дейността си спазването на правата и свободите на човека при обработването на личните му данни, включително защита на правото на неприкосновеност на личния живот, лична и семейна тайна.

1.2. Тази политика на Оператора по отношение на обработката на лични данни (наричана по-долу — Политиката) се отнася за цялата информация, която Операторът може да получи за посетителите на уебсайта weestep.bg (наричан по-долу — Потребител). Ето защо, преди да предоставите вашата лична информация, моля, прочетете следната информация, която обяснява защо събираме вашата информация, как я използваме и какви са вашите права. Бъдете внимателни: ако сте непълнолетен, трябва да помолите родителите си да потвърдят регистрацията ви.

 

2. Операторът може да обработва следните лични данни на Потребителя

2.1. Имена;

2.2. Имейл адрес;

2.3. Телефонни номера;

2.4. Също така в сайта се извършва събиране и обработване нп анонимизирани данни за посетителите с помощта на услугите за интернет статистика (Google Analytics, Яндекс Метрика и други.).

2.5. Горните данни по-нататък в текста на Политиката са обединени от общото понятие Лични данни.

 

3. Цели на обработка на личните данни

3.1. Целта на обработката на личните данни на Потребителя е информиране на Потребителя чрез изпращане на имейли; предоставяне на достъп на Потребителя до услугите, информацията и/или материалите, съдържащи се на уебсайта.

3.2. Операторът също има право да изпраща известия до Потребителя за нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Потребителят винаги може да откаже получаването на информационни съобщения, като премине към съответната фраза в края на всяко писмо от Оператора.

3.3. Анонимизираните данни на Потребителите, събрани чрез услугите за интернет статистика, се използват за събиране на информация за действията на Потребителите на сайта, подобряване на качеството на сайта и неговото съдържание.

 

4. Правни основания за обработка на лични данни

Операторът обработва личните данни на Потребителя само ако са попълнени и/или изпратени от Потребителя самостоятелно чрез специални формуляри, разположени на уебсайта weestep.bg. Чрез попълване на съответните формуляри и/или изпращане на своите лични данни до Оператора, Потребителят изразява своето съгласие с настоящата Политика.

 

5. Процедурата за събиране, съхранение, прехвърляне и други видове обработка на лични данни

Сигурността на личните данни, обработвани от Оператора, се осигурява чрез прилагането на правни, организационни и технически мерки, необходими за пълното спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

5.1. Операторът гарантира безопасността на личните данни и предприема всички възможни мерки, за да изключи достъпа до лични данни на неоторизирани лица.

5.2. Личните данни на Потребителя никога и при никакви обстоятелства няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен в случаите, свързани с прилагането на приложимото законодателство.

5.3. В случай на установяване на неточности в личните данни, Потребителят може да ги актуализира самостоятелно, като изпрати уведомление до Оператора на имейл адреса на Оператора sale@weestep.pl с надпис „Актуализиране на лични данни“.

5.4. Срокът за обработка на личните данни е неограничен. Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, като изпрати до Оператора уведомление по електронна поща на имейл адреса на Оператора sale@weestep.pl с надпис „Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни“.

 

6. Заключителни разпоредби

6.1. Потребителят може да получи всякакви разяснения по интересуващи го въпроси относно обработката на личните му данни, като се свърже с Оператора по имейл sale@weestep.pl.

6.2. Този документ ще отразява всички промени в политиката за обработка на лични данни от Оператора. Политиката е валидна за неопределено време, докато не бъде заменена с нова версия.